Quý khách có thể thanh toán bằng:

  • Tiền Mặt tại cửa hàng, công ty.
  • Nhân viên Nội Thất Ak thu tiền tại nhà.
  • Chuyển khoản ngân hàng: Liên hệ để nhận số tài khoản mang đến sự THUẬN TIỆN NHẤT khi thanh toán của BẠN